0904 883 236

Chính sách bán hàng khu the Park Vinhomes Ocean Park mới nhất

Chủ đầu tư đã công bố chính sách bán hàng mới nhất thay cho chính sách cũ ngày 16/10/2016 dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm áp dụng cho phân khu The Park (Vinhomes Saphire). Chính sách bán hàng mới này được áp dụng chính thức từ ngày 31/10/2018, theo đó một điểm hỗ trợ nổi bật của chính sách mới là khách hàng chỉ cần đóng 10% giá trị căn hộ đã được ký Hợp đồng mua bán, ngân hàng vẫn hỗ trợ 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong thời gian lên tới 21 tháng. 

Theo chính sách bán hàng mới nhất, tiến độ thanh toán sẽ áp dụng như sau:

Tiến độ thanh toán áp dụng cho khách hàng sử dụng gói vay vốn ngân hàng, 30% vốn tự có của khách hàng được thanh toán dần trong thời gian 06 tháng. 70% vay vốn ngân hàng sẽ được ngân hàng giải ngân trong vòng 15 ngày sau khi ký hợp đồng mua bán. Cụ thể:

- Lần 1: Khách hàng đặt cọc 50 triệu/căn và ký VBTT với chủ đầu tư.

- Lần 2: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký VBTT Khách hàng đặt cọc 10% GBCH trước VAT (đã bao gồm 50 triệu đặt cọc lần 1)

- Lần 3: Khi ký HĐMB, khách hàng đóng đủ 10% GBCH (đã gồm VAT), tức là khách hàng chỉ cần đóng bổ xung thêm một khoản tiền bù vào khoản cọc đã đặt cho đủ 10% GBCH (gồm VAT).

- Lần 4: Ngân hàng giải ngân 70% trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

- Lần 5: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt cọc 10% (lần 2) thanh toán thêm 10% GBCH (đã gồm VAT)

- Lần 6: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày đặt cọc 10% (lần 2) thanh toán thêm  5% GBCH trước VAT + 5% GBCH gồm VAT

- Lần 7: Thanh toán theo thông báo nhận bàn giao nhà:

- Lần 8: 5% GBCH (trước VAT) khấu trừ từ lần thanh toán 6.

Đối với khách hàng thanh toán bằng vốn tự có sẽ thanh toán theo tiến độ sau:

- Lần 1: Khách hàng đặt cọc 50 triệu/căn và ký VBTT với chủ đầu tư.

- Lần 2: trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký VBTT Khách hàng đặt cọc 10% GBCH trước VAT (đã bao gồm 50 triệu đặt cọc lần 1)

- Lần 3: Khi ký HĐMB, khách hàng đóng đủ 10% GBCH (đã gồm VAT), tức là khách hàng chỉ cần đóng bổ xung thêm một khoản tiền bù vào khoản cọc đã đặt cho đủ 10% GBCH (gồm VAT).

- Lần 4: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt cọc 10% (lần 2) thanh toán thêm 10% GBCH (đã gồm VAT)

- Lần 5: Thanh toán thêm 15% GBCH (đã gồm VAT) vào ngày 25/03/2019

- Lần 6: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày đặt cọc 10% (lần 2) thanh toán thêm  5% GBCH trước VAT + 5% GBCH gồm VAT.

- Lần 7: Thanh toán 10% GBCH (gồm VAT) vào ngày 25/07/2019

- Lần 8: Thanh toán 10% GBCH (gồm VAT) vào ngày 25/11/2019

- Lần 9: Thanh toán 10% GBCH (gồm VAT) vào ngày 25/01/2020

- Lần 10: Thanh toán theo thông báo nhận bàn giao nhà:

Lần 11: 5% GBCH (trước VAT) khấu trừ từ lần thanh toán 6.

Tiến độ thanh toán Vincity Ocean Park

Đối với người nước ngoài mua nhà dự án sẽ áp theo hợp đồng thuê dài hạn, tiến độ thanh toán áp dụng như đối với trường hợp người Việt Nam mua nhà.

Ngoài ra các ưu đãi khác được giữ nguyên so với chính sách bán hàng đã được áp dụng từ 16/10/2018 trước đó.

 


Chính sách bán hàng trước đó áp dụng từ ngày 16/10/2018 của chủ đầu tư dự án Vincity Ocean Park như sau:

1. Tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán Vincity Ocean Park

2. Chương trình ưu đãi

ĐĂNG KÝ MUA HOẶC NHẬN THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Tin tức dự án
Xem thêm →

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

  • Mr Trường - TP. Kinh doanh Mr Trường - TP. Kinh doanh 0904 883 236