0904 883 236

14 mẫu căn hộ tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm

Tại sự kiện ra mắt dự án Vinhomes Ocean Park, Chủ đầu tư Vingroup đã chính thức công bố 14 mẫu căn hộ cùng 4 mẫu mặt bằng tòa điển hình tại dự án Vinhomes Ocean Park.

Theo đó 14 mẫu căn hộ dự án Vinhomes Ocean Park được chia thành 04 loại hình căn hộ chính:

- Căn hộ Studio: Gồm 03 mẫu căn hộ diện tích thông thủy từ 30m2 đến dưới 40m2

Mẫu căn hộ Studio dự án Vincity Ocean Park Gia Lâm

- Căn hộ 1PN+1: gồm 02 mẫu có diện tích thông thủy từ 40 đến dưới 50m2

Mẫu căn hộ 1PN+1 dự án Vincity Ocean Park Gia Lâm

- Căn hộ 2PN+1: gồm 06 mẫu căn hộ có 1WC hoặc 02 WC diện tích thông thủy từ 55m2 đến dưới 70m2

Mẫu căn hộ 2PN+1 (1WC) dự án Vincity Ocean Park Gia Lâm

Mẫu căn hộ 2PN+1 (2WC) dự án Vincity Ocean Park Gia Lâm

Mẫu căn hộ 2PN+1 (1WC) dự án Vincity Ocean Park Gia Lâm (tiếp)

- Căn hộ 3PN: gồm 03 mẫu diện tích từ 70m2 đến dưới 80m2.

Mẫu căn hộ 3PN - dự án Vincity Ocean Park Gia Lâm

Bên cạnh đó chủ đầu tư cũng công bố mặt bằng tòa điển hình tại dự án, toàn bộ dự án sẽ có 04 mẫu mặt bằng tòa điển hình:

Mẫu 1: Tòa L

Tòa L có 22 căn hộ trên 01 sàn gồm:

- 02 căn hộ Stuido

- 05 căn hộ 1PN+1

- 06 căn hộ 2PN+1 (1WC)

- 06 căn hộ 2PN+1 (2WC) 

Mặt bằng tòa chữ L

Mẫu 2: Mặt bằng tòa chữ T. Tòa chữ T có 21 căn hộ/sàn gồm: 

- 02 căn Studio;

- 04 căn 1PN+1;

- 08 căn 2PN+1(1wc);

- 05 căn 2PN+1(2wc);

- 02 căn 3PN

 

Mặt bằng tòa chữ T VIncity Ocean Park

Mẫu 3: Mặt bằng tòa chữ U. Tòa U gồm 30 căn /sàn gồm:

- 02 căn Studio;

- 06 căn 1PN+1;

- 14 căn 2PN+1(1wc);

- 04 căn 2PN+1(2wc);

- 04 căn 3PN;

Mặt bằng tòa chữ U Vincity Ocean Park

Mẫu 4: Mặt bằng tòa chữ Z. Tòa chữ Z có 19 căn/sàn gồm:

- 03 căn Studio;

- 04 căn 1PN+1;

- 06 căn 2PN+1(1wc);

- 05 căn 2PN+1(2wc);

- 01 căn 3PN;

Mặt bằng tòa chữ Z Vincity Ocean Park Gia Lâm

ĐĂNG KÝ MUA HOẶC NHẬN THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Tin tức dự án
Xem thêm →

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

  • Mr Trường - TP. Kinh doanh Mr Trường - TP. Kinh doanh 0904 883 236